Urodziło się dziecko i kobieta przestaje istnieć ⋆ Tata prezes