Rodzimy się po to, by spełniać oczekiwania ⋆ Tata prezes